Telefon: +45 26 20 79 70
E-mail: SQ@TVMskills.dk
Telefon: +45 26 20 79 70   Email: info@tvmskills.dk

Etik


TVM arbejder for at bistå virksomheder med at skabe værdi gennem ledere og medarbejdere og bedre udnyttelse af den enkelte medarbejders eller leders kompetencer og potentiale.
 
I vort arbejde optræder vi ofte som ambassadør for såvel kunde som kandidat, naturligvis i en nøgtern rolle, hvor vores mission er at forstå og rådgive neutralt på ofte følsomme områder. Erfaringsmæssigt åbner dette for adgang til informationer, der ellers kun deles med få andre.
 
Vor målsætning er, at vi skal være en relevant, kompetent og tryg sparringspartner for såvel klienter som kandidater. Vi tager ofte en uforpligtende samtale med potentielle kandidater om karrieremæssige muligheder i relation til interesser, baggrund mv., og vi diskuterer gerne forskellige rekrutteringsmæssige løsninger med virksomheder – uanset om vi får forretning ud af det eller ej.
 
I alle tilfælde ønsker vi at være en modpart og medspiller, der lever op til de strengeste ønsker om fortrolighed.
 
Vi bekender os til følgende etiske kodeks: 

  • Vi påtager os kun opgaver som tilfører kunder og medarbejdere værdi.
  • Vi påtager os kun opgaver som vi ved, at vi er kvalificerede til at løse.
  • Vi præsenterer aldrig samme kandidat til flere samtidige opgaver.
  • Vi løser ikke samme search-opgave for flere konkurrerende virksomheder samtidig.
  • I minimum 12 måneder efter løsning af en opgave for en given kunde afstår vi fra aktivt at søge at rekruttere medarbejdere fra den pågældende kundes organisation.
  • Informationer om en kunde er fortrolige indtil kunden eksplicit har udtrykt andet.
  • Informationer om en kandidat er fortrolige indtil kandidaten eksplicit har udtrykt andet.
  • Vi giver eller sælger ikke oplysninger om kandidater eller kunder til tredje part.
  • Vi flytter aldrig en kandidat fra et job, vi har anbragt ham i.
  • Vi fører ikke kandidater frem hos klienter, medmindre de er interviewet om det konkrete job.